Bescherming van de aarde overkoepelend engagementthema voor 2022

Het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en het streven naar netto nul staat in 2022 centraal in de vier nieuwe engagementthema's van Robeco.

In 2022 ligt veel nadruk op het beschermen van de eindige hulpbronnen van onze planeet via decarbonisatie en beheer van hulpbronnen, en op het bevorderen van de menselijke ontwikkeling via meer diversiteit op de werkvloer. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn 'Netto-nuluitstoot', 'Beheer van natuurlijke hulpbronnen: water en afval', 'Diversiteit, gelijkheid en inclusie' en 'Nature Action 100'.

Elk jaar kiest het Active Ownership-team van Robeco nieuwe engagementthema’s die de komende drie jaar de volle aandacht krijgen. Robeco voert een actieve dialoog met bedrijven waarvan Robeco aandelen of obligaties bezit. Het is al jarenlang een succesvol middel gebleken om de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) te verbeteren.

Netto-uitstoot van nul

Het thema netto-nuluitstoot vloeit voort uit onze ambitie om het volledige beheerde vermogen van Robeco in 2050 CO2-neutraal te laten zijn. Het is onderdeel van de algemene internationale toezegging om te voldoen aan het Akkoord van Parijs, dat streeft naar een maximale opwarming van de aarde met 2 graden Celsius in 2100. Hiervoor moet de wereld in 2050 CO2-neutraal zijn.

“Tijdens de COP26-klimaattop is nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is dat beleggers hun engagement op dit thema verder opvoeren”, zegt Carola van Lamoen, hoofd Sustainable Investing bij Robeco. “Het thema bouwt in feite voort op het thema dat we in 2020 introduceerden en dat zich richtte op bedrijven met een hoge CO2-uitstoot. Die hebben weliswaar enige vooruitgang geboekt maar lopen nog steeds achter in hun transitie naar netto nul.”

“We richten ons nu op bedrijven waarvan het licht op geel staat en niet op bedrijven die op rood staan en waar de transitie dreigt te mislukken. Die selecteren we voor een meer intensieve klimaatengagement in het thema ‘Acceleration to Paris’ dat we hebben gelanceerd in 2021.”

Beheer van natuurlijke hulpbronnen

Het thema beheer van natuurlijke hulpbronnen richt zich vooral op bedrijven waarvoor zowel watergebruik als beheer van afvalwatereen materieel probleem is. Beleggers moeten rekening houden met de hoeveelheid schoon water die bedrijven nodig hebben om bepaalde producten te maken – dat vaak wordt onttrokken op plaatsen waar water toch al schaars is – terwijl de lozing van vervuild afvalwater voor hen nog steeds een probleem vormt.

“Een thema dat de vragen rond watergebruik en afvalwater combineert, aan de kant van zowel inname als uitstoot, biedt de flexibiliteit om een actieve dialoog aan te gaan over andere incidenten rond het gebruik van natuurlijke hulpbronnen”, aldus Peter van der Werf, Senior Manager Engagement.

“Water en afval zijn van kritische invloed op de veerkracht van de aarde. De milieuregelgeving neemt snel toe, zowel voor ondernemingen als voor beleggers. Dit engagementthema richt zich daarom op ondernemingen die te maken hebben met milieuvraagstukken zoals mijnbouw op zee en op land, uitstoot van PFA-chemicaliën, waterschaarste, agrochemisch afval en plastic afval.”

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Ook de ontwikkeling van de mens is essentieel voor een wereld die duurzamer en welvarender is. De voordelen die meer inclusie met zich meebrengt, spelen daarbij een grote rol. Dit thema bouwt voort op eerdere activiteiten ter bevordering van diversiteit in de werkomgeving, onder andere door gelijkheid te stimuleren – met name van vrouwen in hogere functies, ook op directieniveau – en te zorgen dat iedere stem wordt gehoord.

“Via hun personeelsbeleid spelen ondernemingen een doorslaggevende rol in het creëren van een diverse, gelijkwaardige en inclusieve (DGI) werkomgeving”, aldus Engagement Specialist Laura Bosch. “Het bewijs stapelt zich op. Een personeelsbestand met uiteenlopende overtuigingen, achtergronden en ervaringen kan bijdragen aan een duurzaam rendement op lange termijn, maar ook de onderneming op koers houden voor de toekomst.”

“Ons engagement streeft naar het inbedden van DGI in het personeelsbeleid van ondernemingen, met heldere doelstellingen voor het versterken van DGI in de praktijk en de meetbare resultaten daarvan. Wij verwachten ook van ondernemingen dat ze belangrijke gegevens en resultaten over de samenstelling van hun personeelsbestand, promotie, werving, personeelsverloop en gelijke beloning meten en publiceren.”

Nature Action 100

Het laatste thema is een nieuwe samenwerking ter bescherming van de natuurlijke omgeving en de miljoenen dier-, plant- en zeediersoorten die daarin leven – waarvan er vele door menselijke activiteiten worden bedreigd. Dit thema borduurt voort op ons eerdere werk op het gebied van biodiversiteit en de bestaande samenwerking met andere beleggers in Climate Action 100+. Robeco is een van de grote beleggers die de ontwikkeling van dit nieuwe samenwerkingsverband stimuleren.

“Volgens het IPBES Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services wordt ongeveer 25% van alle soorten op aarde in 2050 met uitsterven bedreigd, wat neerkomt op ruwweg een miljoen plant- en diersoorten”, aldus Van Der Werf. “Tegen het einde van de eeuw loopt maar liefst 50% van alle soorten dat risico.”

“Deze engagement is onderdeel van een wereldwijd engagementprogramma, een samenwerking die voortborduurt op de ervaringen die we hebben opgedaan met Climate Action 100. De focus van het engagement ligt op terrestrische, zoetwater- en mariene ecoregio's. We richten ons daarbij op afhankelijkheden en de potentiële impact op de biodiversiteit, zoals ontbossing, overbevissing en vervuiling.”

Peter Van Der Werf
Peter Van Der Werf

Serge Vanbockryck

Senior PR Consultant, Befirm

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Robeco

Over Robeco

Robeco is een internationale pure-play vermogensbeheerder, opgericht in 1929, met momenteel 17 kantoren wereldwijd. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Robeco loopt al sinds 1995 voorop in duurzaam beleggen. Dankzij de unieke integratie van duurzaamheidsonderzoek, in combinatie met fundamenteel en kwantitatief onderzoek, heeft het een uitgebreid aanbod actieve beleggingsstrategieën voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Deze strategieën beslaan bovendien een groot aantal beleggingscategorieën. Op 31 december 2019 had Robeco een beheerd vermogen van EUR 173 miljard, waarvan EUR 149 miljard met ESG-integratie. Robeco is een dochteronderneming van ORIX Corporation Europe N.V. Ga voor meer informatie naar www.robeco.com.